Raad van State stopt nieuwe plannen voor windenergie

Nieuwe plannen voor windenergieprojecten lopen vertraging op door een verregaande uitspraak van de Raad van State. Windturbinenormen die de overheid jarenlang heeft gehanteerd, blijken niet te voldoen aan het Europese recht. Ze zijn per direct buiten werking gesteld. Zelfs boven bestaande of nog in aanbouw zijnde windturbines doemen donkere wolken op. Dat blijkt uit de eerste reacties op een tussenvonnis dat de Raad van State woensdag heeft gepubliceerd in een zaak over een Gronings windpark.

Voor het eerst erkent ’s lands hoogste bestuurlijke rechtsorgaan dat het arrest van Nevele van het Europese Hof van Justitie uit juni 2020 direct effect heeft op Nederlandse windturbineregels. De overheid moet nu eerst nieuwe milieuregels voor windparken opstellen.

Kern van het vonnis is dat bestaande milieunormen voor windturbines die in het Activiteitenbesluit worden gehanteerd, nooit zijn onderworpen aan een toets op hun milieueffecten. Dat moet wel volgens het Europese Hof. De Raad van State stelt dat de regering eerst nieuwe normen moet opstellen die wel zo’n milieutoets hebben doorstaan. Pas daarna zijn nieuwe windparken te vergunnen. Het betekent een knauw voor de uitrol van het klimaatakkoord.

Gevolgen
Ook voor bestaande windparken kan de uitspraak verstrekkende gevolgen hebben. „De Raad van State stelt vast dat onze normen voor geluid, slagschaduw, schittering en hinder door windturbines nooit goed zijn getoetst op hun milieueffect”, legt advocaat Peter de Lange uit. „Daarmee is ook onzeker of die normen de gezondheid en leefomgeving van onze omwonende burgers wel goed beschermen. Dit is foute boel. Onze overheid deed maar wat.”

De Raad van State zegt in het vonnis niets over bestaande windparken, bevestigt een woordvoerster. „Wij vermoeden echter wel dat burgers rond bestaande windparken zich zullen afvragen wat dit voor hen betekent. Die vraag zal vroeg of laat wel aan de rechter worden voorgelegd.”

Lees het gehele artikel op de bron: NHD alleen voor abonnees

afbeelding: windpark Fryslan in aanleg, © WvD