Marin gaat verder onderzoek doen naar windvoortstuwing voor schepen

Onderzoeksinstituut MARIN en classificatiebureau ABS hebben het startsein gegeven voor de tweede fase van het Wind Assisted Ship Propulsion (WiSP2) Joint Industry Project.

Patrick Hooijmans, projectleider van MARIN, zei in een verklaring die vandaag (21 juni), dat WiSP2 ‘ verder gaat waar het succesvolle fase I-project was geëindigd met een bredere reikwijdte en gevoed door aanvullende inzichten uit de eerdere analysefase’.

WiSP2 zal zich richten op het maken van evaluaties binnen de Energy Efficiency Design Index (EEDI) en Efficiency Existing Ship Index (EEXI), maar ook vanuit reële operationele omstandigheden. Het doel is om te bewijzen hoeveel brandstofbesparingen scheepseigenaren kunnen verwachten, zodat ze weloverwogen investeringsbeslissingen kunnen nemen, terwijl ze ook rekening houden met de toekomstige vereisten van de Carbon Intensity Indicator (CII). Tegelijkertijd komt het naleven van wet- en regelgeving aan de orde, met name bij het manoeuvreren.

Jan Otto de Kat, directeur van het Global Sustainability Centre in Kopenhagen en mede-initiatiefnemer vanuit ABS, merkte op: ‘Deze nieuwe bevindingen van WiSP2 zullen worden samengevat in bijgewerkte aanbevolen methoden voor prestatievoorspelling en gerapporteerd als inzendingen aan MEPC en mogelijk andere commissies in de internationale Maritieme Organisatie (IMO).’

Gavin Allwright, secretaris-generaal van de International Windship Association (IWSA), is enthousiast over WiSP2. “Een project dat uitmondt in een reeks aanbevelingen en een softwaretool ter voorbereiding van verkennende prestatievoorspellingen voor windvoortstuwingssystemen, is een belangrijke stap voorwaarts voor de sector.”