Uitstel casco-inspectie passagiersschepen

Certificaten van binnenvaartpassagiersschepen die door de COVID-19 pandemie na 15 maart 2020 verlopen zijn moeten voor 1 augustus 2021 verlengd zijn aangezien er vanaf 1 augustus weer gehandhaafd wordt. Op dat moment moet u geldige papieren aan boord hebben.

Voorwaarden voor deze verlenging zijn:

  • Er moet een volledige veiligheidsinspectie uitgevoerd zijn en eventuele bemerkingen moeten verholpen zijn.
  • Het casco moet voldoende veilig zijn, dit kan beoordeeld worden middels dossier onderzoek
  • Casco onderzoek moet uiterlijk 1 maart 2022 uitgevoerd zijn

Nadat het casco onderzoek afgerond is kan het certificaat worden verlengd met een periode van 5 jaar vanaf de einddatum van uw reeds verlopen certificaat. De tijdelijke werkinstructie vervalt op 1-11-2021.

Neem voor het maken van een inspectie afspraak contact op met Bureau Scheepvaart Certificering, per e-mail naar info@bscmail.nl of telefonisch via 0850 290 521.

EOC
BBZ