Verstoring zandplaat de Richel in coronatijd: ponton houdt nu weer toezicht

Met een drijvend ponton zijn er maandag 7 juni weer ‘Wadwachters’ naar zandplaat de Richel gehaald, oostelijk van Vlieland. Die Wadwachters houden toezicht op het eilandje, registreren dieren en planten en geven voorlichting aan recreanten. Een belangrijke taak omdat de Richel een broedplaats is voor veel vogels. Door het coronavirus kon er afgelopen jaar geen toezicht zijn. Volgens Rijkswaterstaat is gebleken dat er veel mensen op het verboden terrein rondliepen.

In het verleden werd het werk gedaan door mensen van Natuurmonumenten, maar nu vallen Wadwachters onder Rijkswaterstaat. Het drijvende Wadwachtersponton wordt elk jaar versleept naar de Richel. Door de aanwezigheid kan de natuur op de plaat beschermd worden tegen verstoring. “Voorlichting, gastheerschap en monitoring”, dat zijn de taken zoals Rijkswaterstaat ze benoemt.

Rustplaats van belang
De Richel is een rustplaats voor veel dieren, bij hoog- en laag water. Voor kwetsbare vogels als de scholekster, de drieteenstrandloper en de stern is het van levensbelang. Daarom proberen de vrijwilligers recreanten in het gebied bewust te maken van de waarde van het Werelderfgoed. Ze geven voorlichting met de zogenaamde ‘Erecode voor Wadliefhebbers’, dat aandacht heeft voor de kwetsbare natuur.

Verstoring in lockdowntijd
Mensen vinden het leuk om op de Richel te kijken, zegt coördinator Henk Middendorp van Rijkswaterstaat. “Afgelopen coronajaar was er geen bemensing en zagen we dat het verboden gebied vaak werd betreden. Dat bevestigt het belang van deze vorm van Waddenbeheer”, zo schreef Rijkswaterstaat.

Lees het gehele artikel op de bron: Omroep Friesland

Foto: Het Waddenponton – © Rijkswaterstaat Noord Nederland

BBZ
EOC