Drie multifunctionele schepen van Rijkswaterstaat gereed voor inzet op Noordzee, Waddenzee en IJsselmeer

Het duurde langer dan de bedoeling was, maar Rijkswaterstaat heeft nu drie multifunctionele schepen in de vaart. Ze worden in de Noordkop onder meer gebruikt voor toezichthoudende taken en patrouilles.

Waddenstroom, Merwestroom en Scheldestroom heten de vaartuigen die op zee of in de havens aangetroffen kunnen worden. Overheidsinstellingen als Douane, Kustwacht en visserijinspectie zijn de gebruikers. De bouw en invoering van de vaartuigen is een langjarig traject geworden. Onder meer vertragingen die verband houden met de gewenste uitvoering en functionaliteit van de schepen, gooiden roet in het eten. Zo was de diepgang te groot voor bijvoorbeeld de Waddenzee.

De Waddenstroom werd in juni 2018 te water gelaten

Net als bij de Koninklijke Marine is de trend erop gericht zoveel mogelijk functies in een schip te bundelen. De bedoeling is dat dit kostenvoordeel oplevert. Taken als vaarwegmarkering, patrouilleren, meten en visserijonderzoek kunnen worden uitgevoerd met een vaartuig, zo was de ontwerpfilosofie. Maar het leverde ook problemen op en daarom kondigde de minister van Infrastructuur en waterstaat enkele jaren geleden aan de zaak te gaan heroverwegen.

Zonnepanelen
Inmiddels is Rijkswaterstaat zover dat de minivloot van drie multifunctionele vaartuigen volledig ingezet kan worden. De Merwestroom, die vorig jaar gereed kwam, wordt met name ingezet voor werkzaamheden aan de drijvende vaarwegmarkering in de Waddenzee, het IJsselmeer en de Zeeuwse wateren. Alle schepen hebben zonnepanelen op de kajuit en de boeg om accu’s te voeden die de energievoorziening aan boord verzorgen. Volgens Rijkswaterstaat worden de motoren minder gebruikt en is het energieverbruik lager dan bij vergelijkbare vaartuigen.

BBZ
EOC