Flexwerk sterk aan banden

De vakbeweging en werkgevers hebben op hoofdlijnen een akkoord gesloten over de hervorming van de arbeidsmarkt. Het flexwerk wordt in dit akkoord sterk beperkt. Zo verdwijnen de nulurencontracten en mag uitzendwerk maximaal drie jaar duren. Ook krijgen uitzendkrachten beter betaald en moeten zelfstandigen minimaal 35 euro per uur verdienen. Dit zeggen ingewijden tegen de Volkskrant. Het akkoord is onderdeel van een advies dat is opgesteld in de Sociaal Economische Raad (SER). Het is een poging van werkgevers en werknemers om invloed uit te oefenen op de formatie. De top van zowel de vakbeweging als de werkgevers is akkoord, hun achterbannen moeten nog instemmen.

Het principeakkoord volgt op het advies van de commissie-Borstlap over de hervorming van alle regels rondom werk. Dit verscheen vorig jaar en deed veel stof opwaaien. Volgens de commissie is de flexibilisering van de arbeidsmarkt met 1,1 miljoen zzp’ers en 1,7 miljoen flexwerkers volledig doorgeschoten. Met alle maatschappelijke gevolgen van dien.

Drie soorten werkenden
Net zoals de commissie Borstlap zien vakbeweging en werkgevers drie ‘soorten’ werkenden: werknemers in loondienst, zelfstandigen en uitzendkrachten. Uitzendwerk blijft alleen bestaan voor vervanging van zieke werknemers en voor piekproductie – ‘piek en ziek’– en mag maximaal 3 jaar duren. Nu is dat volgens de cao nog 5,5 jaar. Het uitzendbeding, waardoor uitzendkrachten van de ene op de andere dag hun baan kunnen verliezen, wordt verkort van anderhalf jaar naar twaalf maanden. Daarna geldt een opzegtermijn.

Werk op oproepbasis wordt sterk beperkt. Zogeheten nulurencontracten, waarbij werkers alleen het aantal gewerkte uren betaald krijgen, verdwijnen. Werkgevers moeten de zekerheid van een aantal uren geven, maar mogen die wel flexibel invullen.

Zelfstandigen minimaal € 35,- per uur
Zelfstandigen die voor bedrijven werken, moeten minimaal 35 euro bruto per uur verdienen om voor de gunstige belastingtarieven in aanmerking te komen. Wie minder dan 35 euro bruto per uur krijgt, moet door het bedrijf in loondienst genomen worden. Als de werkgever of opdrachtgever dat niet wil, dan moet die beargumenteren bij de Belastingdienst waarom geen sprake is van loondienst.

Lees het gehele artikel op de bron: Volkskrant

Foto: in de chartervaart werken ook vaak mensen als ZZP’er of op oproepbasis © WvD

BBZ
EOC