Regeling van 15 miljoen voor bruine vloot bekend

De regeling voor de aanvullende uitkering uit de pot van 15 miljoen is gepubliceerd. Staatssecretaris Keizer heeft in een brief aan de Tweede Kamer de Tijdelijke subsidieregeling continuïteit bruine vloot nader toegelicht. Deze regeling is een aanvullende subsidie en voorziet in een extra tegemoetkoming in de vaste lasten en variabele lasten die samenhangen met het erfgoedkarakter van deze historisch zeilschepen. De ‘tijdelijke subsidieregeling continuïteit bruine vloot’, die betrekking heeft betrekking op de periode van het tweede tot en met het vierde kwartaal van 2020.

Hieronder de criteria zoals in de brief aan de Kamer is opgenomen:

 • De subsidie is bedoeld voor mkb-ondernemers, die aantoonbaar een zeilschip exploiteren dat 50 jaar of ouder is en in het handelsregister geregistreerd staan onder de SBI-codes 5010 (Zeevaart), 5030 (Binnenvaart) of 9103 (Monumenten zorg).
 • Voor ondernemers die dezelfde activiteiten uitvoeren, maar een andere SBI-code hebben, zal een gerichte hardheidsclausule worden opgenomen in de regeling.
 • Bij het berekenen van de subsidie worden de inkomsten in de periode 1 april 2020 tot en met 31 december 2020 vergeleken met dezelfde periode in 2019.
 • Om in aanmerking te komen voor deze subsidie moeten ondernemers minimaal 30% omzetverlies hebben in deze maanden in 2020. Daarnaast moeten ze ook minimaal € 1000 aan vaste lasten hebben.
 • Ondernemers die in aanmerking komen voor deze regeling, ontvangen subsidie op basis van een subsidiepercentage van 50%.
 • De subsidie wordt als volgt berekend: Referentieomzet 2019 * percentage omzetverlies 2020 * vaste lasten percentage van 43% + variabele lasten percentage van 30%=73% * subsidiepercentage van 50%. De percentages zijn zo bepaald dat een ondernemer ook met samenloop TOGS en TVL geen overcompensatie ontvangt.
 • Voor de ondernemers zal op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een rekentool beschikbaar komen.
 • Het maximumbedrag van deze subsidie is € 124.999.
 • De regeling wordt uitgevoerd door RVO. Op dit moment treft RVO de voorbereidingen voor het openstellen van deze regeling. Zoals aangekondigd in de brief aan uw Kamer van 17 februari jl. verwacht ik dat deze regeling eind juni 2021 open kan.
 • De regeling zal gebruik maken van het de-minimiskader, wat betekent dat de ondernemers moeten verklaren over een periode van drie belastingjaren niet meer dan € 200.000 aan steun op grond van dit steunkader te hebben ontvangen.
 • Vanwege het feit dat het gaat om een subsidie over 2020 zal de subsidie direct worden vastgesteld.

Tot slot stelt Staatssecretaris Keijzer in haar brief aan de Kamer:
Met deze aanvullende steun en de verlenging van het generieke steun- en herstelpakket helpt het kabinet ondernemers de komende tijd door bij te dragen in hun belangrijkste kosten. Verder is het voor het voortbestaan van deze sector van belang op korte termijn weer te kunnen varen met passagiers. Helaas is het op dit moment nog onduidelijk wanneer dit weer mogelijk wordt, maar het aantal gezette vaccinaties en het vooruitzicht dat de epidemiologische omstandigheden zullen verbeteren richting de zomer lijken perspectief te bieden.  

Hier kan je de hele brief downloaden

Lees hier ook het artikel bij Omroep Friesland

Of het Dagblad van het Noorden

Of de Leeuwarder Courant, alleen voor abonnees

Of bij nieuwsdienst BootaanBoot

BBZ
EOC