Wie helpt mee aan het realiseren van het zeilende vrachtschip Windpilot?

Wie wil meehelpen tot het realiseren van de bouw van het zeilende vrachtschip Windpilot? Het Windschip Project schrijft op dit moment aan het Project Plan Windpilot, dat middels een volledig open en transparante inschrijving meedingt naar een R&D subsidie in het kader van het Maritiem Masterplan.

Maritiem Masterplan
Dertig emissieloze schepen in 2030. Dat is het doel van het ‘Masterplan voor een emissieloze maritieme sector’ en vormt daarmee de aanloop naar lange termijn schaalvergroting van de vergroening van de Nederlandse scheepvaart. Centraal in het plan staan de financiering en ontwikkeling van technologieën om nagenoeg 100% emissieloze schepen in de vaart te brengen, onder andere door een dertigtal pilotprojecten op te zetten voor zowel zee- als binnenvaart. Bijzonder is de rol van Defensie en Rijkswaterstaat, die als launching customer willen deelnemen aan dit traject.

Het Project Plan Windpilot zal plaatsvinden in het kader van het Maritiem Masterplan. Er zal middels de R&D regeling 150 miljoen ter beschikking komen, waarvan een deel naar de maritieme sector zal gaan. Verwacht wordt dat de kiel in november 2021 wordt gelegd. Het Windschip Project streeft er naar dat ‘windpilot’ op sail Amsterdam 2025 aan het publiek wordt getoond.

Windschip Project zoekt voor de realisatie van de bouw:

  • Een naval architect voor de uitwerking van het voorontwerp ‘windpilot’
  • Een projectmanager om het geheel te coördineren
  • Een werf waar het schip gebouwd kan worden
  • Een zeilmaker
  • Een mastenmaker
  • Een tuiger
  • Een werktuigbouwkundige voor de machinekamer, lieren en kranen
  • Een elektricien
  • Een interieurbouwer
  • Een reder die het schip in de vaart brengt

Voor meer info neem je contact op met info@windschip.nl