EU Basis Kwalificatie Binnenvaart in 2022 volgens CESNI

In januari 2022 zullen de nieuwe CESNI kwalificaties voor de binnenvaart gaan gelden. Dit betekent nieuwe eisen aan de opleidingen voor de bemanningen van de binnenvaart, en ook de chartervaart. De overleggen tussen het ministerie en opleiders in de binnenvaart zijn inmiddels begonnen, en langzaamaan wordt een en ander duidelijk. De tijd dringt ook, want over 7 maanden worden de nieuwe regels van kracht.

Voor degenen die in het bezit zijn van een Groot Vaarbewijs betekent het dat ze hun vaarbewijs kunnen inwisselen voor een nieuwe EU basiskwalificatie. In deze nieuwe basiskwalificatie zijn twee niveaus: Rivieren, Kanalen en Meren (RKM) en Maritieme Waterwegen (dat was ruime wateren). Daarnaast is er ook de mogelijke aantekening P: ‘Deskundigheid Passagiersvaart’. Het is nog niet duidelijk bij hoeveel passagiers deze P-kwalificatie vereist wordt. Hiervoor zal een apart opleidingstraject komen.

De deksman (de maat in de zeilvaart) zal voor het verkrijgen van een dienstboekje in de toekomst naast een medische keuring ook een 3-daagse ‘Basis Training Veiligheid’ moeten volgen. Op dit moment wordt over de invulling van deze training gesproken met het ministerie, binnenvaart organisaties en de BBZ. Het lijkt erop dat het zal gaan om 1 theorie dag over veiligheid en twee dagen boventallig op een schip dat een Erkend Leerbedrijf is. Misschien zou de Enkhuizer Zeevaartschool een rol in deze opleiding voor deksman in de zeilvaart kunnen spelen. Mensen die nu een dienstboekje hebben mogen gewoon blijven varen. De aanpassingen in CERNI gaan over de opleidingen na januari 2022.

Voor schippers met een zeilbewijs is het op dit moment nog niet duidelijk hoe het vanaf januari 2022 zal gaan. Dat je het zeilbewijs kan inwisselen voor een EU basiskwalificatie lijkt niet logisch, omdat je daarmee ook in de vrachtvaart mag gaan varen. Wel zal je voorlopig kunnen blijven varen met het Zeilbewijs.

Op nationaal niveau mag de overheid aparte kennisbewijzen houden en het ministerie heeft al voorzichtig aangegeven dat het zeilbewijs daar één van kan zijn. In de opleiding voor een nieuw soort zeilbewijs zou wel het een en ander kunnen veranderen. De basis kwalificaties die gaan gelden voor het Zeilbewijs kunnen misschien meer aansluiten met de nieuwe EU-basiskwalificatie. Mogelijk zullen opleidingen voor de binnenvaart een meer modulair karakter gaan krijgen, waardoor makkelijker tussen specifieke takken van beroepsvaart ‘geschakeld’ kan worden. Denk aan binnenvaart, visserij en zeilvaart. Ook is het denkbaar dat er een praktijkexamen gaat komen, dit geldt ook al voor bv het Groot Pleziervaartbewijs.

Gesprekken over de toekomst van het zeilbewijs en de specifieke opleiding daartoe tussen ministerie en partijen in de chartervaart (BBZ en opleiders) zullen binnenkort moeten gaan plaats vinden. De Zeepost zal daarover berichten zodra er meer duidelijkheid komt.

Wil je alles lezen over de Europese standaard voor Kwalificaties in de Binnenvaart, kijk dan hier

EOC
BBZ