Stevinsluizen bij Den Oever weer open voor de scheepvaart

De scheepvaart kan weer gebruikmaken van de Stevinsluizen bij Den Oever. De sluizen zijn sinds woensdag 15.00 uur weer open, zo laat Rijkswaterstaat weten. Rijkswaterstaat heeft het werk vooral in de wintermaanden uitgevoerd om de hinder voor de scheepvaart zo veel mogelijk te beperken. Door uitgelopen bouwwerkzaamheden duurde de stremming echter wel enkele weken langer.

Sinds 26 oktober vorig jaar wordt er gewerkt aan de bouw van een nieuwe keersluis aan de Waddenzijde. Ook werd de bestaande schutsluis gerenoveerd. Door die werkzaamheden waren de sluizen de afgelopen maanden volledig gestremd voor de scheepvaart. De renovatie van de schutsluis is nu afgerond.

Nog werk aan keersluis
Hoewel de vaarweg tussen het IJsselmeer en de Waddenzee weer open is, werkt Rijkswaterstaat nog aan de keersluis. De komende periode worden de technische installaties en de besturing aangebracht. Deze werkzaamheden leiden echter nauwelijks tot hinder voor de scheepvaart.
In het najaar is nog enige tijd hinder te verwachten door aanvullende werkzaamheden aan de schutsluis en bruggen. Op een later moment zullen er kortdurende stremmingen plaatsvinden voor het testen van de keersluis.

De nieuwe keersluis staat meestal open en sluit de vaarweg alleen af bij zeer hoog water (meer dan 2 meter boven NAP) op de Waddenzee. De keersluis verlengt de Stevinsluizen met 36 meter. De schutlengte en de breedte en diepte van de Stevinsluizen zijn echter gelijk gebleven.

Foto: Rijkswaterstaat

EOC
BBZ