Gemeentehaven Enkhuizen start met nachtregister en ID-controle

De Gemeentehaven van Enkhuizen is deze maand gestart met een online register voor recreatieschepen die komen overnachten. In het nachtregister worden de gegevens van het schip en de opvarende genoteerd. Iedereen die overnachtingen aanbiedt heeft de verplichting om een nachtregister bij te houden, dit staat in het Wetboek van Strafrecht. Ook Urk en Hoorn gaan in een pilot een nachtregister voor recreanten bijhouden.

In Enkhuizen gaat het invullen van het register tegelijk met het betalen van de havengelden via een website. Bezoekers kunnen zich daarop aanmelden door een QR code te scannen. Op deze site i-marina.eu wordt gevraagd om onder andere een naam, e-mailadres en telefoonnummer in te voeren en kan je kiezen voor een online betaling. Voor het nachtregister wordt slechts één persoon geregistreerd.

De havendienst zal in de loop van de dag of avond de nieuwe bezoekers controleren op hun ID-bewijs. Dit kan een ID-kaart, paspoort of rijbewijs zijn. Het betalen voor een overnachting via een automaat komt hiermee in Enkhuizen te vervallen.

De gemeente Enkhuizen laat weten met de invoering van het betaalsysteem te voldoen aan de wettelijke verplichting om een nachtregister bij te houden. “Met het nieuwe systeem kunnen bezoekers zich zowel registreren als gelijk het havengeld betalen. Om de registratie mogelijk te maken is het oude systeem vervangen door een nieuw systeem.”

Voor de chartervaart is dit vooralsnog niet aan de orde in Enkhuizen.

EOC
BBZ