Biodiversiteit bij Rijkswaterstaat: ‘Experimenteren om te zien wat werkt’

De internationale dag van de biodiversiteit komt eraan: 22 mei 2021 is door de Verenigde Naties uitgeroepen voor meer bewustwording van het belang van biodiversiteit. Ecologen Marieke de Lange en Joost Backx vertellen hoe Rijkswaterstaat hier als grote natuurbeheerder in Nederland aan bijdraagt.

We zijn ons bewuster van de natuur dan ooit. Sinds de coronacrisis is het voor velen een uitlaatklep dichtbij. Een lange wandeling over het strand, door de bossen of over de heide. We kunnen niet meer zonder. Backx: ‘Ook in Nederland is te lang gedaan alsof de natuur gratis en onuitputtelijk is. We beseffen nu beter, met de stikstofproblematiek die speelt, hoeveel we al zijn kwijtgeraakt. En nu we massaal tijdens corona dichtbij naar buiten gaan, wat naast de economische de persoonlijke waarde van natuur voor ons is. Op veel fronten vraagt de natuur om onze inspanning. Het streven naar het behoud van biodiversiteit is nu cruciaal. Als iets uitsterft, komt het niet meer terug.’

Belangrijker thema voor het grote publiek
Klimaatverandering en de biodiversiteit is een belangrijker thema voor het grote publiek. De Lange: ‘Ook binnen Rijkswaterstaat wordt dit gedachtengoed steeds groter: wij zijn en voelen ons nog meer verantwoordelijk voor de biodiversiteit.’

Vanuit verschillende programma’s werkt Rijkswaterstaat daarom aan het verbeteren van de ecologische waterkwaliteit en het behouden en herstellen van natuur. ‘Maar wat de beste maatregelen zijn om natuur te ontwikkelen om onze doelstellingen te halen, is een leerproces’, aldus De Lange. ‘De natuur is complex en vaak onvoorspelbaar. Dat maakt natuurontwikkeling toch wat lastiger dan een brug bouwen.’ Backx: ‘Je kunt nu niet zeggen hoe de wereld er over 20 jaar uitziet. Vaak spelen er meerdere ontwikkelingen gelijktijdig en dat maakt voorspellen lastig. We moeten durven omgaan met deze onzekerheid, leren van wat we monitoren en toepassen wat we geleerd hebben. Dat doen we continu in ons werk.’

Nieuwe natuur in het Markermeer
Rijkswaterstaat draagt bij aan biodiversiteit door verbindingen tussen de grote wateren en het achterland te herstellen, zodat vissen hun route kunnen vervolgen. Of door het aanleggen van ontbrekende leefgebieden, zoals de projecten de Marker Wadden en het Trintelzand. Maar we zijn er nog niet. Werken aan biodiversiteit vereist veel leren, monitoren en doen. De Lange: ‘We moeten de natuur blijven volgen zodat we de complexiteit steeds beter begrijpen. Dat gaat bij Rijkswaterstaat goed.’ En dat kunnen we niet alleen. Hiervoor werken we samen met partijen, zoals provincies, gemeenten, waterschappen, natuur (beheer)organisaties en bewonersgroepen. Samen werken we aan een veilig en leefbaar Nederland.

Lees het gehele artikel op de bron: Rijkswaterstaat

Afbeelding: ideeën van Natuurmonumenten, Vogelbescherming Nederland, Stichting Het Blauwe Hart en Sportvisserij Nederland voor natuurontwikkeling rond de Houtribdijk

BBZ
EOC