Meer toezicht in Enkhuizer havens

  • Enkhuizer voelt zich op z’n gemak, maar bestrijding maritieme ondermijning is nodig
  • De rol van de boa’s in Enkhuizen is vooral mensen op hun gedrag aanspreken
  • Het tegengaan van zaken als smokkel en drugshandel in en via de havens, door minder politie meer handhaving door toezichthouder en mogelijk meer cameratoezicht.

Het zijn enkele van de speerpunten in het Integraal Veiligheidsplan dat Enkhuizen voor twee jaar heeft aangenomen. De raad was er weliswaar kritisch over en plaatst vraagtekens bij nut en noodzaak voor de inwoners, maar heeft er wel een klap op gegeven.

Veel havens, ook die van Enkhuizen, kampen met zogeheten maritieme ondermijning. Havens zijn redelijk anoniem, er is beperkt toezicht en registratie en er zijn veel faciliteiten op gebied van opslag en transport. Dat maakt ze aantrekkelijk voor criminelen en het is om die reden dat sinds kort ook in de haven met een nachtregister wordt gewerkt. Bij inschrijving voor een ligplaats wordt bovendien een ID-bewijs gevraagd.

Anonimiteit
Op die manier hoopt de gemeente de anonimiteit van de (jacht)havens te verminderen, Enkhuizen als havenstad minder aantrekkelijk te maken voor criminelen en meer zicht te krijgen op maritieme criminaliteit. De havenmeesters worden hierin bijgestaan door politie en handhavers. Dat digitaal nachtregister wordt ook ingevoerd op andere locaties voor verblijfsrecreatie.

Afbeelding: Wikimedia, © Gouwenaar

EOC
BBZ