Zonne-atollen in het IJsselmeer? Een schijnoplossing

Zonne-atollen in het IJsselmeer? Geen goed idee, vinden Fred Wouters, directeur Vogelbescherming Nederland, Ernest Briet, directeur Landschap Noord-Holland, Sijas Akkerman, directeur Natuur- en Milieufederatie Noord-Holland en Willem Hellevoort, provinciaal ambassadeur Noord-Holland van Natuurmonumenten. Ze leggen uit waarom.

In de concept Regionale Energiestrategie (RES) Noord-Holland Noord zijn grootse plannen voor duurzame energieopwekking ingetekend in het IJsselmeer. De weerstand hiertegen is groot. Vanwege de landschappelijke aantasting is er weinig draagvlak bij de bewoners in de regio. Als landelijke en regionale natuur- en milieuorganisaties zijn wij hier ook faliekant op tegen gezien de schadelijke gevolgen voor de natuur en het landschap.

Het voorstel voor zonne-atollen in het IJsselmeer lijkt misschien een aantrekkelijke optie, maar is voor de natuur een schijnoplossing. Daarom stellen wij een echte oplossing voor: binnendijkse achteroevers met natuur en zonnepanelen in de Wieringermeerpolder. We vragen de bestuurders om ons voorstel over te nemen in het uiteindelijke energieplan, zodat we het IJsselmeer beschermen, in plaats van ons Blauwe Hart van Nederland verder volbouwen met windmolens, drijvende zonnepanelen of zonne-atollen.

Het IJsselmeer is een internationaal beschermd natuurgebied. Het is het grootste zoetwatermeer in Noordwest Europa en een cruciale plek in belangrijke vogeltrekroutes. Het heeft van Europa niet voor niets de beschermde juridische status Natura 2000 gekregen om soorten als toppereend, brilduiker, grote zaagbek en nonnetje te beschermen. Deze beschermde en bedreigde soorten zoeken de Wieringerhoek op om in groepen van tienduizenden op het grote open water te rusten en voedsel te zoeken. Alles wat ten koste gaat van het weidse open water doet hier afbreuk aan. Met de aanleg van windmolens, zonne-eilanden of atollen dreigt belangrijk leefgebied van deze soorten verloren te gaan.

Lees het gehele opinie- artikel op de bron: NHD, alleen voor abonnees

BBZ
EOC