EOC verlengt stilligregeling voor het hele jaar 2021

Het is april 2021 en nog steeds heeft de chartervaart te maken met de coronacrisis en de gevolgen daarvan. Net als onze leden hebben wij geen invloed op de eventuele versoepelingen die de komende tijd doorgevoerd zullen worden. Als EOC hebben we gekeken waar we wel invloed op hebben en we zijn dan ook blij onze leden te kunnen vertellen dat we besloten hebben een versoepeling in de tijdelijke stilligregeling door te voeren. Waar we eerst aangegeven hebben dat deze regeling van kracht is tot 1 juli 2021 hebben we nu besloten dat onze leden het hele jaar 2021 en meerdere keren gebruik kunnen maken van de regeling.

Tijdelijke stilligregeling
De tijdelijke stilligregeling houdt in dat onze leden over de betreffende periode een korting ontvangen van 50% op de cascopremie van EOC en 50% op de P&I premie (of 75% korting op de P&I premie indien ze zonder personeel varen).
Deze tijdelijke regeling blijft het hele jaar 2021 van kracht.

Aanpassingen van deze tijdelijke stilligregeling
De versoepeling van de stilligregeling is dat de schepen die uit de stilligregeling zijn gegaan weer de mogelijk hebben om terug te keren in de regeling nadat er tenminste 30 dagen zijn verstreken.

Wanneer het schip naar de werf gaat voor groot onderhoud, zal deze gedurende de werkzaamheden uit de tijdelijke stilligregeling moeten. Nadat de werkzaamheden zijn voltooid kan het schip direct weer in de regeling terugkeren, ongeacht de periode van de reparatieduur.

Met de versoepeling van de regeling willen wij stimuleren dat er weer gevaren kan worden. We hopen dat we op deze manier onze leden kunnen helpen.

Bron: bericht EOC verzekering

Afbeelding: de manifestatie van de Hollandsche Zeilvloot © Thomas Franke

EOC
BBZ