Natuurmonumenten draagt Wadwachterspost Richel over aan Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat neemt vanaf nu de beheertaken rondom de Wadwachterspost Richel voor haar rekening. Het drijvende ponton, dat elk jaar versleept wordt naar de Richel, dient als extra ogen en oren op de deels afgesloten wadplaat. Rijkswaterstaat wil de natuur op Richel, en op andere wadplaten, beschermen tegen verstoring door middel van voorlichting, gastheerschap en monitoring.

Wadwachters
De afgelopen jaren hebben de vrijwilligers van Natuurmonumenten de Wadwachtpost op Richel met veel plezier bemand. Deze ‘Wadwachters’ gaan nu hetzelfde doen voor Rijkswaterstaat. De natuurbeheerder heeft dezelfde insteek als Natuurmonumenten met betrekking tot Richel; namelijk de bezoekers bewust maken van de intrinsieke waarde van dit Werelderfgoed en de rust die daarbij nodig is. Rijkswaterstaat werkt, net als Natuurmonumenten hiervoor, samen met de Waddenunit, en het Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ). Het NIOZ beheert de wadtoren als nationale onderzoeksfaciliteit, en gebruikt het voor vogelonderzoek.

Waddenbeheer
Mensen mogen graag op de Richel komen, weet coördinator Henk Middendorp van Rijkswaterstaat. ,,Tijdens laagwater mag je bij Richel droogvallen. De vrijwilligers kunnen precies aangeven waar bezoekers wel en niet kunnen gaan. Afgelopen Corona-jaar was er geen bemensing en zagen we dat het verboden gebied vaak werd betreden. Dat bevestigt het belang van deze vorm van Waddenbeheer.”

Lees het gehele artikel op de bron: Waddenzee

EOC
BBZ