Help! Ik heb de verkeerde SBI code

Op dit moment zijn er bij de BBZ 26 ondernemers bekend die bij de TVL aanvraag niet beoordeeld worden op de juiste hoofdcode. Hoor jij hier ook bij en heb je je nog niet bij ons gemeld? Meld je dan bij de BBZ via brenda@debbz.nl. We zijn in overleg met een advocaat om te onderzoeken wat de juridische mogelijkheden zijn. We proberen om iedereen te helpen, zowel leden als niet-leden.  

Daarnaast is het is belangrijk om een bezwaar in te dienen als de aanvraag niet op de juiste wijze beoordeeld is. Alleen als je bezwaar maakt kan er een nieuwe beoordeelding plaatsvinden. Zie ook de brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer van 10 maart  waarin zij verwijst naar alle afgehandelde en lopende bezwaren van ondernemers die opnieuw beoordeeld zullen gaan worden door de RvO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

We hebben een kort stappenplan opgezet voor diegenen die nog niet op hun juiste hoofdcode beoordeeld worden: Stappenplan bezwaarprocedure TVL SBI-code