IWSA roept op voor meer zeilvaart en hybride wind aandrijving

De International Windship Association (IWSA) heeft de hele maritieme sector opgeroepen zo snel mogelijk alle alternatieve oplossingen voor scheepsvoortstuwing te beoordelen en benutten. En dan met name windvoortstuwing. Dit om zo snel mogelijk de CO2-uitstoot van de sector te verminderen.

De IWSA doet dit in overeenstemming met en als reactie op de ernst van de klimaatcrisis. Er zijn beproefde oplossingen voor windaandrijving beschikbaar die kunnen worden geïntegreerd en die emissiereducties geven.

Directe voortstuwing door de wind zorgt voor overvloedige gratis energie, direct en specifiek geschikt en toegankelijk voor scheepvaart over de hele wereld. Er is geen dure landinfrastructuur of logistieke investeringen nodig. Windtechnologie helpt de scheepvaart minder afhankelijk te zijn van bunkerbrandstoffen. Opkomende alternatieve brandstoffen brengen verscheidene uitdagingen met zich mee: kosten, beschikbaarheid, dichtheid en kwaliteit. De directe voortstuwing van de wind helpt de scheepvaart in deze enorme onzekerheden, ongeacht welk ‘type’ eco-brandstof wordt gekozen.

Ongeacht de grootte of het type vaartuig bieden wind-ondersteunende of volledig wind-gedreven systemen nu al snel geloofwaardige, praktische, robuuste, schaalbare en economisch haalbare oplossingen. Tegen het einde van het eerste kwartaal van 2021 zal een dozijn zeeschepen operationeel zijn, samen met meer dan 20 kleine zeilvrachtschepen en kleine cruiseschepen.

In potentie kan 20-30% van de energiebehoefte van de wereldwijde vloot geleverd worden middels windsystemen. Door windoplossingen toe te passen als onderdeel van een hybride voortstuwingsaanpak kunnen scheepseigenaren en -exploitanten substantieel bijdragen aan de oorspronkelijke emissiereductie doelstellingen voor 2030. Dit levert een noodzakelijke eerste snelle stap in het behalen van de doelstelling voor 2050.

Een studie in opdracht van de Britse regering voorspelt tot 45% aandeel van windtechnologieën in de wereldwijde vloot tegen 2050. Een belangrijk door de EU uitgevoerd rapport over wind, schat in dat tot 10.700 installaties mogelijk zijn tegen 2030, waaronder alleen al ruwweg 50% van de bulkschepen en 67% van de tankers.

Windvoortstuwing vermindert de vraag, kosten en energieopslagvereisten voor de volgende generatie alternatieve brandstoffen, wat verder helpt om het gebruik en de kostenefficiëntie van deze alternatieve brandstoffen te versnellen en mogelijk te maken.

Kijk hier voor meer info over IWSA

Afbeelding: het ontwerp ‘Windschip’ door Ron de Vos