Varend erfgoed juridische beschermd?

De BBZ heeft subsidie gekregen om onderzoek uit te laten voeren naar de mogelijkheden om ‘varend erfgoed’ beter juridisch te beschermen. De bedoeling is om te onderzoeken welke wetgeving al een beetje de goede kant op werkt, wat er nog aan mist of wat er voor in de plaats zou moeten komen. Er wordt ook gekeken naar wat voor bruikbare lessen er te leren vallen in het buitenland. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Erfgoedkwartiermakers en de BBZ en de FVEN leveren informatie aan vanuit het gebruikersperspectief.

In het onderzoek wordt ook gekeken naar de randvoorwaarden voor juridische bescherming en de mogelijk negatieve of belemmerende (vanuit het perspectief van de scheepseigenaar) werking van bescherming. Uiteindelijk zal de BBZ met de leden moeten bezien of en hoe de informatie uit het onderzoek ingezet kan worden. 

Niet aan de orde komt, of zal komen, wat er verstaan moet worden onder ‘ varend erfgoed’. Dat is een andere discussie, een gevoelige discussie ook. Mogelijk zal het onderzoek opleveren dat, als de wetgever varend erfgoed effectief wil beschermen, men niet onder een definitie of opsomming uit zal kunnen komen, maar hoe de definitie moet luiden is een andere vraag.

Het onderzoek moet ons helpen om antwoord op de vraag te krijgen of we varend erfgoed beter willen beschermen en zo ja wat daar dan voor nodig is.

Foto: © Marja Klokkers