Steeds meer windmolens in natuurgebieden: ‘Vogels worden het slachtoffer’

Twee op de vijf nieuw te bouwen windmolens komen in of pal naast beschermde natuur te staan. Dat heeft gevolgen voor vogels, vooral in en rond het IJsselmeer. Ecologen waarschuwen dat de opgetelde negatieve effecten van alle projecten onvoldoende zijn meegewogen in de besluitvorming. Dit blijkt uit onderzoek van het platform voor onderzoeksjournalistiek Investico.

Weerstand tegen windmolens van lokale bewonersgroepen lijkt ervoor te zorgen dat steeds meer turbines in of bij natuurgebieden verrijzen. Nu al zijn ruim 600 windmolens binnen de zones van beschermde natuurgebieden in bedrijf. Energiebedrijven hebben toestemming om daar zeker 300 turbines aan toe te voegen. Daarvan zullen 175 windmolens zelfs verschijnen in Natura 2000-gebied. Dit is beschermde natuur met de hoogste Europese status van kwetsbaarheid.

Vogelrichtlijn
Dat is bijvoorbeeld het geval in Flevoland, waar naast de 86 bestaande turbines van Windpark Noordoostpolder binnenkort de 24 turbines van Windplan Blauw ten zuiden van Urk zullen verrijzen. Deze windmolens staan in Natura 2000-gebied waar de Europese Vogelrichtlijn geldt. Deze richtlijn is gericht op de instandhouding van alle natuurlijk in Europa in het wild levende vogelsoorten en vereist dat EU-lidstaten alle nodige maatregelen nemen om de populatie van alle vogelsoorten op niveau te houden.

Lees het gehele artikel op de bron: de Stentor

Afbeelding: De Afsluitdijk

BBZ
EOC