Schipperscoöperatie Frisian Sailing Company sluit nieuwe overeenkomst af met haar agent

Op 20 maart jl. is de nieuwe agentuurovereenkomst van kracht geworden tussen Frisian Sailing Company (FSC) en haar agent Monique Fennema. Opgericht onder de naam Zeilrederij Friesland is de FSC de langstzittende zeilvloot rond het IJsselmeer. Door de jaren heen hebben vele, overwegend Duitse gasten via de FSC een historisch schip geboekt voor hun vakantie of uitstapje. Sommige klanten komen al meer dan 25 jaar.

Om ook in de toekomst een solide basis te hebben voor verdere samenwerking is de bestaande agentuurovereenkomst grondig onder de loep genomen. In de nieuwe overeenkomst is o.a. vastgelegd dat de coöperatie en de agent willen samenwerken op basis van transparantie, gelijkwaardigheid en in gezamenlijk belang. De aangesloten scheepseigenaren zijn eensgezind in hun commitment naar de vloot en zien de toekomst dan ook met vertrouwen tegemoet.

Bron: persbericht Frisian Sailing Company

Foto: je kunt de wind niet veranderen, maar wel de stand van de zeilen