Praat mee met het NBTC

Musea, botters, toeristische organisaties, overheden, boekingskantoren,  en charterschepen werken samen aan de toekomst in het NBTC traject “Nederlands varend erfgoed”.

De doelstelling is om het Nederlands varend erfgoed duurzaam te ontwikkelen en te  versterken zodat dit cultureel erfgoed voor de langere termijn behouden blijft. Om dit te bereiken is een plan opgesteld dat bestaat uit verschillende fasen. De eerste fase, het formuleren van een gezamenlijke ambitie, wordt volgende week afgerond. Op basis van input vanuit verschillende hoeken heeft het NBTC een ambitie geformuleerd. We horen graag wat jullie van deze ambitie vinden. Is dit inderdaad de gezamenlijk ambitie? Is dit haalbaar? Hoe kan de samenwerking binnen de gehele sector worden vergroot?

Hiervoor is weer jullie input nodig. Op donderdag 18 maart om 11.00 kan dat via teams, maar mailen (pam@debbz.nl) of bellen (06 22701829) mag natuurlijk ook. 

De ambitie in het kort: Het Nederlands varend erfgoed is in 2030 een unieke, authentieke en bloeiende sector, geliefd in Nederland en daarbuiten, waar door samenwerken en investeren de prachtige vloot voor toekomstige generaties behouden blijft.

Meer over de ambitie en het vervolgtraject op www.debbz.nl/nbtc