Overheid en chartervaart ontmoeten elkaar op symposium

De BBZ kijkt terug op een geslaagd symposium op 4 maart in het Zuiderzee Museum te Enkhuizen. Na een moeizame start met technische storingen kwam de discussie allengs beter op stoom. De verschillende initiatieven ter versteviging van de bruine vloot stonden even mooi in de schijnwerpers.

Belangrijke opbrengst van het symposium is de bevestiging dat overheden en sector samen verder moeten onderzoeken hoe zij elkaar kunnen versterken. Er is een nieuw pad ingeslagen en we willen samen kijken waar dat toe kan leiden.

We gaan verder met het ontwikkelen van een gezamenlijke toeristische ambitie in het NBTC traject, we onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de bruine vloot om een erfgoed- of UNESCO status te krijgen, we gaan door met fase twee van de haalbaarheids-studie naar een structuurfonds voor de chartervaart en onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de botters in nood.

Voor meer informatie neem je contact op met Pam Wennekes: pam@debbz.nl

Foto: Halo Olij