Aangepast product, nieuwe markt, nieuwe promotie

De brainstormsessie van 19 januari leverde voor de deelnemers verschillende aanknopingspunten op, of bevestiging van eigen opvattingen. Eén kwestie of opvatting werd breed gedeeld: je product aanpassen is één ding, het aan de man brengen is een ander. De BBZ, in een faciliterende rol, wil op korte termijn onderzoeken wat de mogelijkheden zijn en wil dat doen met leden en niet-leden.

Wij willen de volgende onderwerpen bespreken:

  • Welke nieuwe producten hebben de beste kans van slagen onder Coronaregime?
  • Welke markten horen bij welke producten?
  • Hoe vestigen we de aandacht op onszelf?

Wil je deelnemen in deze werkgroep? Meld je aan bij paul@debbz.nl