In het RES NoordHolland Noord minder ruimte voor wind- of zonne-energie in IJsselmeer of Markermeer

In de presentatie van de informatiebijeenkomst over de reactienota RES NoordHolland Noord zijn een aantal zoekgebieden wat betreft het IJsselmeer en Markermeer gewijzigd. In het RES wordt gezocht naar locaties om aan de energiebehoeftes te gaan voldoen. Middels bijeenkomsten, zienswijzen en reacties worden de mogelijkheden voor wind- en zonne-energie onderzocht.

Voor het IJsselmeer is het zoeken naar locaties voor windenergie helemaal geschrapt. Locaties voor zonne-energie worden nog wel gezocht in de het project Wieringerhoek. De gemeenten Hoorn en Enkhuizen willen ook géén zonne-energie locaties in het IJsselmeer of Markermeer.

Voor de gehele presentatie betreffende het RES kijk je hier.

EOC
BBZ