Digitale brainstormsessie op het achterdek

Tijdens een BBZ brainstormsessie dinsdagavond participeerden ruim 70 deelnemers in een discussies over ondernemen onder coronarestricties. Centraal stond de zoektocht naar nieuwe en aangepaste producten en naar mogelijkheden om die nieuwe producten onder de aandacht te brengen, of, als er bijna niets meer mogelijk lijkt, toch de aandacht vast te blijven houden.

Het decor voor de discussie was geschetst door Kees van der Most van Trends & Tourism. Hij ging in op nieuw gesignaleerde behoeftes van de consument en de verwachtingen voor 2021. In het gesprek over de aanpassingen of over de geheel nieuwe producten werd ook stilgestaan bij het probleem om die consument te bereiken. Grotere organisaties zouden dat makkelijker kunnen dan kleine en nagedacht werd over mogelijkheden om dat op te lossen.

De BBZ verwerkt de informatie en komt met een vervolg op de avond. Om te beginnen met een speciale sessie over het werken met scholen.