Voucherkrediet-faciliteit via VZR Garant

De afgelopen periode heeft VZR Garant contact gehad met het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat over een voucherkredietfaciliteit voor de reissector. VZR Garant is aangeboden deel te nemen aan deze faciliteit, waardoor haar deelnemers een krediet (lening) bij VZR Garant zouden kunnen krijgen voor het terugbetalen van vouchers aan reizigers die ze verstrekt hebben met dekking van VZR Garant.

Om te kunnen beoordelen of het zinvol is om hiervan gebruik te maken, wil het bestuur van VZR Garant van al haar deelnemers weten of zij gebruik zouden maken van zo’n krediet indien dit beschikbaar komt.

De op dit moment bekende informatie over de voucherkredietfaciliteit is hier te lezen (in het document vindt u ook het inschrijfformulier voor deelname): .

Wil je gebruik maken van de faciliteit? Stuur dan het formulier ‘Voorinschrijving kredietfaciliteit’ vóór 21 januari 2021 ingevuld naar info@vzr-garant.nl.

BBZ
EOC