Kritiek op stroomkabel dwars door het waddengebied

Verschillende partijen zijn ‘niet blij’ met het tracé voor de aanleg van een stroomkabel van een nieuw te bouwen groot windmolenpark boven de Waddeneilanden naar de Eemshaven. Donderdag werd duidelijk dat de minister van Economische Zaken kiest voor een tracé waarbij de kabel ten westen van de Eemshaven aan land komt.

John Lukkien uit Zoutkamp is bestuurslid van Vissersvereniging Hulp in Nood. Hij ziet grote bezwaren: ‘Ik heb begrepen dat het aanleggen van de kabel vier jaar duurt. In die tijd kunnen wij dus niet vissen in dat gebied. Tijdens de aanleg wordt het ook lastig om vanuit Lauwersoog naar het oostelijk wad op te stomen.’

‘Laatste woord nog niet over gezegd’
Ook op Schiermonnikoog zijn ze niet blij met de keuze voor het westelijke tracé, dat deels onder het waddeneiland door loopt. Burgemeester Ineke van Gent: ‘Hier is het laatste woord nog niet over gezegd. We zijn niet tegen het windmolenpark op zee, maar onze eerste keus, en die van de regio, was de oostelijke variant. Nu is er toch gekozen van de westelijke route, terwijl er nog niets op papier staat over compensatie voor de schade aan natuur en milieu. Er is nog geen euro aan gekoppeld.’

‘Ouderwets’
Natuurmonumenten is eveneens ‘onaangenaam verrast’ door de tracékeuze van de minister. Volgens deze organisatie is de oplossing die nu gekozen is bij aanleg al achterhaald. Het is een ouderwetse oplossing die garant staat voor meer werkzaamheden, meer stroomkabels en meer natuurschade in ons meest unieke natuurgebied, stelt deze organisatie.

Woordvoerder Arjen Kok: ‘Iedereen weet dat er in de toekomst meer windparken worden aangelegd en het lijkt ons slim en efficiënt om dan direct op de Noordzee een energieknooppunt aan te leggen waarop ook toekomstige parken kunnen worden aangesloten.’ De stroom van zo’n centraal punt kan dan via een zogeheten multikabel worden afgevoerd. En dat zou volgens Natuurmonumenten het beste kunnen via het oostelijke tracé, omdat daar minder schade aan natuur en milieu zou ontstaan.

Boeren
Ook boerenorganisatie LTO Noord liet weten niet blij te zijn met de westelijk variant. In dat tracé loopt de kabel over een lente van 28 kilometer door akkerland aan de Groningse kust. De boeren zijn bang voor verzilting en verspreiding van plantenziektes door de graafwerkzaamheden.

Volgens het ministerie van Economische Zaken en Klimaat is er voor de westelijke route gekozen omdat het door dunbevolkt gebied gaat, ten opzichte van een aantal andere tracés. Ook is het realiseren technisch minder complex, zo stelt het ministerie.

De plannen voor het traject worden de komende tijd verder uitgewerkt. Begin 2022 worden de benodigde vergunningen en ontheffingen aangevraagd en deze definitieve besluiten liggen dat jaar ter inzage. De bouw gaat in 2023 van start en in 2027 moet het traject operationeel zijn.