Andere benadering voor steunfonds voor de chartervaart

Nu iedereen met smart zit te wachten op een uitkering uit het steunfonds van 15 miljoen euro voor de chartervaart, lijken de gesprekken daarover niet echt op te schieten. Jouke Lemmers vraagt steun voor een idee waarmee hij naar de politiek wil.

Jouke Lemmers heeft een idee ontwikkeld dat hij wil voorleggen aan de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat Mona Keijzer, én aan de Kamercommissie van Economische Zaken en Klimaat bij de eerst komende procedurevergadering op 19 januari.

De brandbrief zal ook verstuurd worden naar de minister van OCW (OCW en EZK zijn de ministeries die over het steunfonds gaan). Kamerlid Moorlag van de PvdA heeft al aangegeven naar aanleiding van de brief aan de commissie EZK, tijdens de procedure vergadering op 19 januari een reactie te vragen aan de staatssecretaris. Daarbij zijn er contacten met de kamerleden Postma (CDA) en de Vries (VVD) over het uitblijven van de steunmaatregelen.

Het is een andere route als de BBZ volgt in gesprekken met OCW en EZK, maar zeker niet bedoeld om die gesprekken te beïnvloeden. Ook moet het huidige steunfonds niet worden geannuleerd voor een nieuw idee, maar is dit een idee om de toekenning van de beloofde steun eenvoudiger te maken.

Zijn oplossing komt er in het kort op neer dat de chartervaart een apart SBI-subcategorie krijgt voor de inschrijving van de Kamer van Koophandel. Charterschepen staan nu vaak ingeschreven onder SBI 5010 of 5030. Op die basis zijn er ook mogelijkheden om de TVL aan te vragen.

Daarnaast, of in plaats van het noodfonds stelt Jouke Lemmers een eenmalige opslag voor aan de chartervloot, zoals in de detailhandel, horeca en vuurwerkbranche ook gebeurt. Hiermee wordt het probleem van het gelijkheidsbeginsel tussen verschillende sectoren opgelost.

Deze opslag kan toegekend worden op basis van de eerder verstrekte TVL, de voordelen zijn legio:

  • Snelheid van uitkeren, de ondernemers die in aanmerking komen zijn al in kaart gebracht door de TVL aanvraag.
  • Omzetverlies is al berekend in de TVL aanvraag op basis van jaarrekeningen.
  • A.d.v. het omzetverlies kan een percentage voor de opslag gekoppeld worden, net zoals in de detailhandel.
  • De bedrijfscontrole heeft al in de TVL aanvraag plaatsgevonden, waardoor er geen extra manuren gemaakt hoeven te worden en geen mogelijkheid voor fraude ontstaat.

Voor deze oplossing is een aparte SBI sub code waarschijnlijk nog steeds nodig, maar sowieso wenselijk voor de toekomst van deze sector. Momenteel zijn er 30 chartervaart ondernemers (van de ongeveer 400) met een verkeerde SBI code. Met een nieuwe sub code zouden er twee vliegen in één klap gevangen worden en veel faillissementen afgewend kunnen worden.

Jouke Lemmers heeft een en ander in deze brief helder uiteengezet, onder aan de brief staan ook de eerste ondernemers die zijn verzoek steunen. Meer ondertekenende ondernemers zou zijn verzoek aan Staatssecretaris en Kamercommissie sterker maken.

Graag reageren vóór vrijdag 15 januari!

Neem daarvoor contact op met Jouke: 06 1695 22 63 of via de mail: info@offshore-yacht-charter.com

Afbeelding: Zwaar weer voor de chartervaart: de Stella Maris