Stapje vooruit bij ministeries OCW en EZ

De uitkering van extra steun uit ‘de pot van 15 miljoen’ lijkt een stapje dichterbij te zijn gekomen. Er is belangrijke voortgang geboekt bij het omschrijven van de juridische grondslag voor extra steun. Dat werd de BBZ althans op donderdag 7 januari verteld door de twee ministeries EZK en OCW.

In de omschrijving wordt ingegaan op het beeldbepalende karakter van de schepen, de activiteiten, en ook op het belang van de vloot voor de bedrijven en specialisten die nodig zijn om het in stand te houden. De bredere samenhang dus zeg maar. Naast een beschrijving van de sector zal er ook ingegaan worden op de onderscheidende bedrijfseconomische aspecten, zo begrijpen we.

Hoe ver men is, is nog niet precies duidelijk. De BBZ, de HISWA en FVEN kunnen de stukken, de ‘grondslag’, nog niet inzien, ook de concepten niet. De BBZ heeft tijdens het gesprek melding gedaan van de groeiende zorgen die er leven, van de dagelijks verslechterende situatie en de barre vooruitzichten. Er is met klem aangedrongen op snelheid.