Jonge potvis spoelt aan op Vlieland

Op het strand van Vlieland is donderdagmiddag een levende potvis aangetroffen. Het dier was niet meer te redden en is overleden, meldt SOS Dolfijn. Eenmaal aangespoeld bezwijken potvissen doorgaans snel onder hun eigen gewicht. De organisatie SOS Dolfijn is gespecialiseerd in het verstrekken van noodhulp aan walvisachtigen. “Onderzoekers van de universiteit van Utrecht zijn nu onderweg om de potvis te ontleden en de doodsoorzaak te achterhalen.”

Volgens SOS Dolfijn was er geen hulp mogelijk voor deze potvis. De organisatie hoopt dat het bij een dier blijft. De dag voor kerst spoelden er op de oostkust van Engeland zeven potvissen aan. Er lijkt een groep potvissen te zijn verdwaald in de voor hen relatief ondiepe Noordzee.

Jonge potvis van 14 meter lang
Volgens Omroep Frysland ging het om een jonge potvis. Een mannetje van zo’n 14 meter dat tijdens zijn tocht naar het zuiden de weg is kwijtgeraakt en in de Noordzee belandde. De Noordzee is te ondiep voor potvissen om te kunnen overleven.

‘Het kan zijn dat er de komende tijd meer potvissen zullen aanspoelen’, zegt Annemarie van den Berg van SOS Dolfijn over de dieren, die rond de Waddeneilanden verzeild raken.

Dode vinvis op Rottumerplaat,
foto Rijkswaterstaat

Dode vinvis verrot op Rottumerplaat
Sinds twee weken ligt een aangespoelde dode dwergvinvis van bijna 5 meter lang op Rottumerplaat. Als onderzoeksobject wordt het kadaver aan de natuur overgelaten, terwijl met video en foto’s de ontbinding wordt bestudeerd. Gelukkig kan dit op afstand, want de geur zal niet te harden zijn.

Afbeelding: foto en onderstaande youtube video: SOS Dolfijn

BBZ
EOC