Het duurt te lang

De BBZ Algemene Ledenvergadering stond helemaal in het teken van de steun die is toegezegd, maar die maar niet komt. Ruim vier maanden geleden heeft de regering de extra hulp beloofd en sindsdien wordt er door diezelfde regering nagedacht over hoe dat dan precies moet. Dat was dus kennelijk niet bedacht voor dat de toezegging is gedaan.

Ondertussen lopen de schulden van schippers op, blijven de boekingen voor nieuwe vaartochten uit en komen de keuringen waar geen geld meer voor is dichterbij. De situatie wordt nog steeds elke dag slechter.

De BBZ kan het, zelfs als gesprekspartner van de overheid, niet uitleggen. Op vragen van leden tijdens de Algemene Ledenvergadering konden wij vaak niet meer zeggen dan dat juristen van de ministeries ‘ernaar kijken’. Waar precies naar en wat ze dan willen zien, blijft gissen.

Er moet een oplossing komen en snel. Anders zal de hulp te laat komen.

Donderdag is weer een gesprek met de ministeries. Wij brengen de suggesties van leden in, zullen weer aandringen op haast, op versterking van de ministeriële troepen desnoods, op meer duidelijkheid over de problematiek, maar bovenal dus op snelheid.

Foto: Freddy Schinkel