Kabinet houdt vast aan verplichte PCR-test voor reizigers uit hoog risicogebieden

Om te voorkomen dat mensen die van het buitenland terugreizen naar Nederland het virus met zich meebrengen houdt het kabinet vast aan de verplichting van een negatieve PCR-testuitslag voor reizigers uit hoog risicogebieden.

Na overleg met havens en veiligheidsregio’s had het kabinet besloten dat rederijen die vanuit alle gebieden waar een hoog COVID-risico geldt naar Nederland varen, verplicht zijn om alle passagiers vanaf 13 jaar oud voor het boarden te controleren op de aanwezigheid van een negatieve PCR-testuitslag. Deze verplichting geldt voor de rivier- en zeecruisevaart, zowel binnen als buiten de Europese Unie, maar ook voor internationale veerdiensten en ook internationaal varende charterschepen. 

Na overleg met havens en veiligheidsregio’s besloot het kabinet dat rederijen die vanuit alle gebieden waar een hoog COVID-risico geldt naar Nederland varen, verplicht zijn om alle passagiers vanaf 13 jaar oud voor het boarden te controleren op de aanwezigheid van een negatieve PCR-testuitslag. Deze verplichting geldt voor de rivier- en zeecruisevaart, zowel binnen als buiten de Europese Unie, maar ook voor internationale veerdiensten. 

De negatieve PCR-testuitslag dient maximaal 72 uur voor aankomst in Nederland te zijn afgenomen. Deze test komt bovenop de richtlijn voor alle reizigers om na aankomst 10 dagen in thuisquarantaine te gaan. En de restrictie dat niet-Europeanen alleen voor noodzakelijke reizen naar Nederland mogen reizen.

Rechter zet streep door deze verplichting
De Volkskrant meldt op 1 januari dat deze verplichting door Jeroen Pols van Viruswaarheid is aangevochten bij de Rechtbank in Den Haag. En hij kreeg gelijk van de rechter. Dat er een ‘dringende noodzaak’ is om het verdere verspreiding van het virus zo veel mogelijk tegen te gaan, staat volgens de rechter niet ter discussie. Maar volgens de rechter mag de familie Pols zich ‘met recht erover beklagen dat zij tegen haar wil gedwongen wordt een PCR-test te laten afnemen’. Volgens de rechter is er geen deugdelijke, wettelijke grondslag voor een testplicht voor een Nederlandse ‘onderdaan’ die naar huis wil terugkeren. De overheid heeft al laten weten tegen de uitspraak in beroep te aan.

Opgenomen in noodwet Covid-19
Vanwege het grote belang dat het kabinet hecht aan de verplichte negatieve testuitslag, is naast het instellen van hoger beroep, besloten deze verplichting op te nemen in een ministeriële regeling onder de Tijdelijke wet maatregelen covid-19. Deze ministeriële regeling gaat in op 4 januari. Voor reizigers naar Nederland blijft de situatie dus ongewijzigd.

Om iedere discussie over de juridische grondslag voor zover nodig te beslechten heeft het kabinet besloten om met de grootst mogelijke spoed de Wet publieke gezondheid te wijzigen. Een voorstel daartoe zal op korte termijn ter advisering worden voorgelegd aan de Raad van State en daarna aan beide Kamers.

Dit alles doet het kabinet omdat het noodzakelijk is de verspreiding van het virus zo veel mogelijk te beperken. Daarom blijft het kabinet benadrukken alleen op reis te gaan als het strikt noodzakelijk is. Vakantie en familiebezoek zijn niet-noodzakelijke reizen. Mensen die uit hoog risicogebieden komen, moeten in Nederland 10 dagen in thuisquarantaine.

BBZ
EOC