Hoornse lichtenkooien in ere hersteld

In Hoorn is het haven vuur in de lichtekooi van de Hoofdtoren in ere hersteld. De Hoofdtoren is de verdedigingstoren aan de haven van Hoorn die al in 1534 werd gebouwd. De toren ontleent zijn naam aan de steiger het Houten Hoofd, dé afmeerplek voor grote schepen in Hoorn.

In de Hoofdtoren zitten twee natuurstenen kooien voor het havenlicht, de zogenaamde lichtekooi. Overdag was Hoorn al van verre te zien door de witte ‘bekleding’ van de toren aan de zeezijde. Dit is kogelvrije Gobertanger kalksteen, de landzijde is opgetrokken uit goedkopere baksteen. In de avond en nacht oriënteerden de schepen zich op het havenvuur dat men liet branden in de natuurstenen kooien aan de oost- en westzijde van de Hoofdtoren.

Wanneer de schepen onderweg naar Hoorn hun koers pal noord aanhielden dan kwamen beide havenvuren in beeld en lag men op juiste koers om uit te komen tot vóór de Hoofdtoren. Na de laatste havenuitbreiding (1650) werd het havenvuur ‘verplaatst’. Naast de haveningang bouwde men een lichtopstand. In de loop der eeuwen brandde het havenvuur met behulp van vaste brandstoffen, kaarsen en olie. Sinds het begin van de vorige eeuw wordt de Vuurtoren gevoed door elektriciteit.

Havenvuur in ere hersteld
In de lichtekooien zijn opnieuw lichten geplaatst. Tevens plaatste men nabij de Hoofdtoren lichtmasten waarmee deze sindsdien ‘s avonds aangelicht wordt.

Met dank aan Jacques Wester

BBZ
EOC