SBI code van hoofdactiviteit van belang voor TVL

Er komen steeds meer meldingen binnen van ondernemers die toch niet code 5010 of 5030 als hoofdcode hebben.  In de TOGS uitkering werd ook wel gekeken naar de nevenactiviteiten van een onderneming en kreeg men op basis daarvan een steunuitkering. In de TVL-regeling wordt echter alleen nog gekeken naar de hoofdactiviteit van de onderneming.  

Ondernemers die de verkeerde hoofdcode hebben, moeten proberen dit te wijzigen bij de Kamer van Koophandel en vervolgens een correctie op de TVL-uitkering aanvragen bij de RvO. 

Als dit niet lukt, dan moet men bezwaar aantekenen. Alleen dan krijgt de overheid een beeld van de omvang van het probleem. Neem dan contact op met de BBZ, hoe meer schippers hiermee problemen hebben hoe sterker de BBZ staat om het aan te kaarten.

Voor de lopende TVL-regeling, met een verhoogde tegemoetkoming bij een verlies van 100% is het in sommige gevallen raadzaam om de facturering dichter bij de uitvoerdatum te brengen. 

Zie meer informatie over de belangrijke wijziging in de TVL op onze website

Kijk hier om je SBI code bij de KvK te controleren Ondernemers die ook de “verkeerde” hoofdcode hebben, vragen we om zich bij ons te melden via brenda@debbz.nl