Toekenning extra steun duurt te lang

Maandag 7 december is er weer overlegd over de verdeling van de 15 miljoen. De BBZ vindt dat er weinig vooruitgang wordt geboekt en we hebben onze frustratie daarover uitgesproken. Het is ons nog onduidelijk hoe het geld bij de ondernemers terecht moet komen.

De BBZ heeft om de steun gevraagd voor zo’n 300 zeilschepen in de binnenvaart, 50 zeegaande zeilschepen en 50 motorchartervaart schepen. Cijfers wijzen uit dat de omzet van deze groep gemiddeld met 75 % gedaald is dit jaar, terwijl de vaste lasten door bleven lopen. Veel ondernemers zijn door hun reserves heen.

Sinds augustus is bekend dat er steun moet komen voor de chartervaart en ondanks dat wij in de overleggen de ministeries voeden met informatie en vragen beantwoorden, hebben we nog geen duidelijkheid over het hoe het verder moet. De vraag is of het geld voor iedereen op tijd komt. Wat de BBZ betreft moet er nu snel duidelijkheid komen over wie, hoe en wanneer.