Windmolens voor IJburg?

De zoektocht naar locaties voor windmolens leidt tot grote bezorgdheid op IJburg. Op het pamflet van actiegroep Windalarm torent een windmolen hoog boven de Westertoren uit. IJburgers zijn zich rot geschrokken van de mogelijkheid dat in het open water voor de Bert Haanstrakade windmolens komen van 145 of zelfs 200 meter hoog. Hoger nog dan de hoogspanningsmasten in het IJmeer. “Die daar is 135 meter,” wijst Naut Kusters van het actiecomité. “Zie je hoe hóóg dat is?”

De hoogspanningsmast staat zo’n anderhalve kilometer verderop. De windmolens staan een stuk dichterbij ingetekend op de kaart. Met potlood weliswaar. In een adviesrapport voor de gemeente hebben consultants voor twintig mogelijke locaties rond IJburg afgewogen of windmolens daar kansrijk zouden zijn. Een van de uitgangspunten was dat ze minstens 350 meter uit de buurt van woningen bleven. Drie plekken uit hun rapport kan je vanaf de Bert Haanstrakade zo aanwijzen. “Nog voor de strekdam!” wijst Stefan de Bruijn, eveneens van Windalarm.

IJburgers zijn zich wild geschrokken en haalden in korte tijd 1500 handtekeningen op tegen windmolens. Overigens spreekt De Bruijn liever van windturbines. “Het zijn industriële machines,” vindt hij, zo hoog dat ze wat hem betreft niet bij een woonwijk thuishoren. “Je gaat ze de hele dag horen. Er is geen rustig moment meer bij.”

Lees het gehele artikel op de bron: Parool

EOC
BBZ