Donderdag digitale overhandiging petitie “Behoud Het IJsselmeer!” aan Rijkswaterstaat

De Dorpsraad Andijk zal donderdag 3 december a.s. de petitie “Behoud Het IJsselmeer!” namens het gelijknamige comité overhandigen aan Rijkswaterstaat tijdens de digitale bijeenkomst in het kader van de Werkbijeenkomst MER “Wieringerhoek”. Gerrit van Keulen, de voorzitter van de Dorpsraad Andijk heeft donderdag een minuut de tijd om Rijkswaterstaat ervan te overtuigen dat het een slecht idee is om grote eilanden en moerasgebied aan te leggen voor de kust van Andijk.

De EH49 van de firma J. & W. Klaassen. De vissers uit Enkhuizen hebben voor de kust van Andijk ruim zestig vaste fuiken.
Foto: Gerrit ven Keulen

Er zijn namelijk plannen van Rijkswaterstaat om grote eilanden en een moerasgebied aan te brengen in/nabij de Kom van Andijk, het deel van het IJsselmeer bij Andijk. Al eerder zijn de zogeheten ‘zonnebank-eilanden’ die pal voor de kust van Andijk waren gesitueerd uit het plan “Duurzaam Leefbaar” van Kor Buitendijk (Bobeldijk) gehaald dankzij de handtekeningenactie. Die eilanden lijken nu ‘verhuisd’ naar de kust van Hollands Kroon en ten noorden van de stad Medemblik.

Coronamaatregelen
Aanvankelijk zou er een bijeenkomst worden gehouden in schouwburg Het Park in Hoorn maar door de coronamaatregelen is dit nu een digitale bijeenkomst geworden. Wel is met Rijkswaterstaat afgesproken dat wanneer de omstandigheden het weer toelaten enkele vertegenwoordigers van het comité de petitie in persoon zullen overhandigen.

Teken de petitie nu
De petitie staat nog steeds online en kan nog tot 3 december hier ondertekend worden. De stand op 30 november is: 4.212 online handtekeningen en 230 handtekening op papier: samen 4.442 handtekeningen!

Afbeelding: één van de plannen van Rijkswaterstaat, hieronder staat een ander idee. In ieder geval een bedreiging voor het open water.

EOC
BBZ