Update over de verdeling van € 15 miljoen voor de Bruine Vloot

De gesprekken met HISWA, FVEN en de twee ministeries EZK en OCW hebben een eerste denkrichting opgeleverd. Onderzocht wordt nu door uitvoerende organisaties (de organisaties die het instrument moeten inrichten dat steunvragen verwerkt) in hoeverre de aangeleverde criteria werkbaar zijn. Er zal vervolgens een preciezere afstemming plaats moeten vinden. Naar verwachting duurt het nog acht tot twaalf weken voor het gehele proces is afgerond.