Wrede tijden, maar BBZ knokt voor achterban

Een interview in de Harlinger Courant met een bestuurder en een directeur, over de toekomst van de chartervaart. Door Gijs van Hesteren. De Vereniging voor beroepschartervaart BBZ geeft hierin een toelichting op de stand van zaken. De overheid beloofde vijftien miljoen, naar eigen zeggen aan ‘de bruine vloot’. De vraag is nu: wie kan er aanspraak op maken? En wanneer? Want de nood is hoog.

De coronaveilige videoverbinding met de Harlinger Courant komt tot stand, kort voordat BBZ-bestuurslid Tsjerk Hesling Hoekstra vertrekt naar de ‘Swan fan Makkum’. Als gezagvoerder van de driemaster gaat hij in Porto een groep jongeren aan boord nemen. ‘Van Scheveningen naar Porto, daar de kids aan boord, en dan Tenerife en Sint Maarten.’ Ook directeur Paul van Ommen meldt zich bij het online-interview.
“Dit zijn rare, wrede tijden. Het valt niet mee om de bakens te verzetten”, zegt Van Ommen aan het begin van het gesprek. Hoekstra vult aan: “Het varen en de passie voor het varen, dat is uiteindelijk het grote doel. Dat realiseerde ik me heel goed, de paar keren dat het dit jaar lukte om toch het water op te gaan.”

VVD-vragen
De Vereniging voor Beroepschartervaart BBZ zet zich sinds het begin van de corona-pandemie nog harder dan anders in voor haar achterban. Die wordt onevenredig hard getroffen door de crisis. De regel van anderhalve meter is op een zeilschip van een eeuw oud nu eenmaal nauwelijks te handhaven. Omzetten liepen vaak terug tot nul, banken zijn steeds minder bereid om rente en aflossingen op te schorten en veel bedrijven komen in de knel. De miljoenentoezegging van de overheid kwam daarom als geroepen. Maar liever vandaag dan morgen.

Daarom stelden leden van de Tweede Kamerfractie van de VVD vragen aan minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat), staatssecretaris Mona Keijzer (Economische Zaken) en minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap). Konden zij vóór 1 december knopen doorhakken over de verdeling van de toegezegde fondsen? Paul van Ommen: “We hadden nog niet eens meegekregen dat deze kamerleden vragen hadden gesteld. Nee, we hebben er dus geen invloed op gehad. We zijn het er wel mee eens, maar het is een complexe zaak. Daarom kan het nog wel iets langer gaan duren.”

Tijdspad
Ineens zijn er drie ministeries betrokken bij de steunverlening. Hoe komt dat? Van Ommen: “Het is logisch dat Infrastructuur en Waterstaat en Economische Zaken hierbij betrokken zijn. Het eerste ministerie gaat over de technische eisen en het geld komt uit het budget van EZ. Onderwijs, Cultuur en Wetenschap schoof aan, want het gaat over toerisme, gastvrijheid en cultureel erfgoed.”

Lees het gehele artikel van Gijs van Hesteren op de bron: Harlinger Courant

EOC
BBZ