Verhoging van de verwijderings-bijdrage olie- en vethoudend afval binnenvaart

Per 1 januari 2021 gaat de verwijderingsbijdrage die schippers betalen voor olie- en vethoudend afval omhoog van 7,50 naar 8,50 euro per 1000 liter gebunkerde gasolie. Dat hebben de partijen die zijn aangesloten bij het internationale Scheepsafvalstoffenverdrag (CDNI) met elkaar afgesproken. Het tarief gaat omhoog om de inzameling en verwerking van het olie- en vethoudend scheepsafval kostendekkend te krijgen. Het is de eerste keer sinds de invoering in januari 2011 dat de bijdrage omhoog gaat.

Sinds 1 januari 2011 betalen schippers een verwijderingsbijdrage voor olie- en vethoudende afvalstoffen. Destijds is gekozen voor een bedrag dat gedurende de eerstkomende jaren voldoende zou zijn om de kosten te dekken. Inmiddels zijn de kosten van de inzameling en verwerking dusdanig gestegen dat de verwijderingsbijdrage niet meer volledig de kosten dekt, zo laat Verkeer- en Watermanagement van Rijkswaterstaat namens uitvoerder SAB weten.

EOC
BBZ