Verdeling van steungelden

Na gesprekken over de financiële organisatie van ondernemers en de sector wordt er nu gesproken over de preciezere omschrijving van de groep die steun moet kunnen krijgen uit het fonds van 15 miljoen. Onder regie van het ministerie van OCW zitten de FVEN, de HISWA en de BBZ aan tafel. De opdracht is om te kijken of wij tot een gedeelde opvatting kunnen komen.

HISWA en BBZ overlappen elkaar en de FVEN komt op voor het varend erfgoed in bredere zin. In de achterban van de FVEN zitten historische rondvaartboten, motorpassagiersschepen en zeilschepen. Duidelijk voor alle partijen is dat het om schepen moet gaan die afhankelijk zijn van inkomsten uit de passagiersvaart en door de Corona crisis nu in de problemen zijn gekomen. Doel is om tot een afstemming te komen die recht doet aan de opdracht maar ook er voor zal zorgen dat er substantiële steun komt voor die bedrijven die het het hardst nodig hebben.