De dynamiek is weg uit de onderwaterwereld van het IJsselmeer

Er is goed en slecht nieuws uit het IJsselmeergebied. Het water wordt steeds schoner, waardoor groene algen en waterplanten floreren, maar tegelijkertijd is de onderwaternatuur behoorlijk ontwricht.

In het IJsselmeergebied zijn te weinig ondiepe zones en, als gevolg van het vaste waterpeil, te weinig overstromingsgraslanden. ,,Juist in die ondiepe zones kunnen jonge vissen veilig opgroeien en insecten hun jeugd onder water doorbrengen”, zegt Harm van der Geest, aquatisch ecoloog van het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteemdynamica van de Universiteit van Amsterdam.

,,Veel insecten, bijvoorbeeld libellen en muggen, beginnen hun leven onder water. Minder insecten betekent minder vissen. Minder jonge vis betekent minder oude vis – ook al omdat volwassen vissen jongen van andere soorten eten. En dus zijn er uiteindelijk minder vogels. De biodiversiteit van IJsselmeer, Markermeer en de Randmeren kan zoveel groter, de natuur zoveel rijker.”

Imagoprobleem
Van der Geet is een warm pleitbezorger van de onderwaterwereld van het IJsselmeergebied. ,,De grote wateren hebben een imagoprobleem. Denkend aan het IJsselmeergebied zie je weidse landschappen, glinsterend water en luchten vol vogels. Van de fascinerende wereld onder dat wateroppervlak is vrijwel niemand zich bewust. En als men zich ervan al bewust is, dan is het vrijwel altijd negatief.”

Hij geeft een voorbeeld. Door de betere waterkwaliteit zijn er meer fonteinkruiden. Prompt riep de HISWA op om de fonteinkruiden flink te gaan bestrijden omdat ze in de schroeven van boten kunnen komen. ,,Jammer. De planten vervullen een onmisbare functie binnen het voedselweb.”

Fonteinkruid biedt sowieso onderdak aan de larven van de duikermot, een kleine, witte vlinder die ’s zomers massaal uit het kruid komt en prachtige witte wolken boven het water vormt. De waterplanten worden bovendien gegeten door de kleine zwaan, een wintergast, legt de ecoloog uit.

Lees het gehele artikel op de bron: Friesch Dagblad
Foto: een baars in het IJsselmeer

BBZ
EOC