TOZO na 1 december niet meer aan te vragen voor oktober en november

De derde serie maatregelen van de overheid bevat ook weer een Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (TOZO) Deze uitkering kan je tot 1 december met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 oktober. Vanaf 1 december 2020 kan de Tozo 3 slechts aangevraagd worden vanaf de 1e van de maand waarin de aanvraag is gedaan. Vraag je bijvoorbeeld een uitkering voor levensonderhoud aan op 15 december 2020, dan kan je deze uitkering nog maar met terugwerkende kracht aanvragen vanaf 1 december 2020.Wel kan je nu al de TOZO-3 aanvragen tot en met 30 juni 2021.

De TOZO vraag je aan in je woongemeente. Als je een Tozo 2-uitkering kreeg, kan je in enkele gevallen een verkort aanvraagformulier indienen zodra je woongemeente de aanvraag-procedure gereed heeft. Uw Tozo 2 uitkering wordt niet automatisch verlengd.

Je kan hier kijken of je in aanmerking komt voor de TOZO3. Bij Tozo 3 is er een partner-inkomenstoets. Is het inkomen van uzelf en uw partner in de maanden waarvoor u de uitkering aanvraagt hoger dan het sociaal minimum? Dan kunt u geen Tozo 3 aanvragen. Tot 1 april geldt er geen vermogenstoets bij de TOZO, daarna gelden nieuwe eisen voor de TOZO 4 uitkering. Ook als je TOGS (Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren COVID-19) of TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten
MKB) hebt ontvangen, kan je ook TOZO aanvragen.

Netto-inkomen berekenen
Wanneer je een aanvraag voor Tozo 3 doet, moet je je netto-inkomsten berekenen, je omzet minus uitgaven. Bepalend of inkomsten meegerekend moeten worden is het moment waarop de werkzaamheden zijn gedaan of de producten zijn verkocht. Inkomsten die je in oktober ontvangt voor werkzaamheden in de maand augustus, moet je toerekenen aan de periode dat je gewerkt hebt (de maand augustus) en niet als inkomen over oktober.

lees hier alles over TOZO 3

BBZ
EOC