‘Red de Vloot!-bier’ als hart onder de riem voor noodlijdende schippers

Filantropie in een flesje: het ‘Red de Vloot!-biertje’ van Havenbrouwerij Het Brouwdok in Harlingen, bedoeld om de bruine vloot een hart onder de riem te steken. Want die sector heeft het zwaar. De vloot van Harlingen is met zeventig schepen de grootste van Nederland, maar door toedoen van het coronavirus ligt deze lange tijd stil. Schepen kunnen na een versoepelingsronde van de maatregelen zeer beperkt uitvaren, maar de omzetderving is hoog en de toekomst daarmee onzeker voor veel ondernemers.

Daar moet iets aan gedaan worden, vindt onder meer brouwerij-eigenaar Gerard Ypenga. Zijn bedrijf produceert daarom bij wijze van sponsoring 2000 liter van het goededoelenpils. Goed voor zo’n zesduizend flesjes. De opbrengst komt ten goede aan de Verenigde Bruine Zeilvaart Harlingen (VBZH).

,,Toen wij hier een paar maanden dicht moesten, ben ik ook geholpen door andere bedrijven”, is de verklaring voor zijn nobele daad. ,,Ik hoop dat dit een kick-start is. Dat het balletje gaat rollen en dat meer bedrijven zullen volgen.”

Paul Scheffer, voorzitter van de VBZH, spreekt van een ,,armzalig verdienmodel”, als hij terugkijkt op de afgelopen maanden. ,,De schipper en onderneming zijn één. Voor velen dreigt een noodlottig einde.” De terugdringende inkomsten leiden volgens Scheffer tot onvoldoende middelen voor het vereiste onderhoud. Want de schepen moeten periodiek gekeurd worden om de veiligheid aan boord te waarborgen en zo het hierbij horende certificaat (,,een soort apk-keuring”) te behouden. Als deze eenmaal verloopt, mag het schip niet meer varen en gaat het verloren voor de vloot. 

De gemeente Harlingen kwam de vloot al tegemoet door de haven- en kadegelden over 2020 kwijt te schelden. Ook kunnen ondernemers kosteloos bedrijfsadvies inwinnen. De sector is in Harlingen jaarlijks goed voor zo’n tien miljoen euro omzet, meldt wethouder Schoute. ,,Het perspectief van de vloot is voor de gemeente uiterst belangrijk”, benadrukt hij. ,,Wij zijn dan ook adel verplicht het voortouw te nemen.”

Vanuit het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap komt eind augustus een steunpakket van 15 miljoen euro voor de sector. Een fraaie erkenning, maar dit zorgt volgens wethouder Schoute ook voor onrust. ,,Het baart me zorgen dat er allerlei clubs en verenigingen naar Den Haag spoeden om geld te vragen. Dat doet een oplossing niet dichterbij komen. Het doel is om de historische vloot te behouden, maar we moeten waken voor verdeeldheid.”

Er is een bureau ingeschakeld om ,,de lijntjes bij elkaar te brengen”. ,,Om te kijken naar een verstandige aanpak om die 15 miljoen te verdelen. Er zit wel wat beweging in, maar het moet niet te lang duren.” 

Lees het gehele artikel op de bron: Franeker Courant

Afbeelding: Paul Scheffer (links) en Paul Schoute. Gerard Ypenga kijkt op de achtergrond toe.

EOC
BBZ