Comité Red de Hollandsche Zeilvloot ziet kansen voor een Promotie-organisatie

Na de geslaagde manifestatie bij Pampus heeft het Comité Red de Hollandsche Zeilvloot nagedacht over de oprichting van een promotie-organisatie voor de chartervaart. Denk hierbij aan campagnes zoals ‘Melk, de witte motor’, ‘Brood, daar zit wat in’ of Kip, het meest veelzijdige stukje vlees’.  Een promotie die de associatie oproept met zeilen, buiten zijn, vakantie vieren, groepsuitje, teambuilding en meer.

Om te peilen hoe schipper-eigenaren hierover denken was er in september een enquête uitgezet via verschillende kanalen. Daarvan kwamen er circa honderd terug. Zo’n 65 % van de respondenten geeft aan bereid te zijn aan zo’n organisatie mee te werken, nog eens 19 % wanneer ook provincies en gemeenten aan zo’n organisatie mee betalen. 

Op de vraag wat men bereid was om daar jaarlijks voor te betalen gaf 51 % aan een bedrag tussen € 100,- en € 199,- daarvoor over te hebben. 24 % gaf aan daar wel meer voor over te hebben. Om effect te hebben met zo’n organisatie zal je meerdere jaren moeten werken, zo’n 60 % gaf aan er wel voor 1 -3 jaar in te willen stappen. 

Naar aanleiding van deze enquête kwam het bestuur van het Comité Red de Hollandsche Zeilvloot afgelopen donderdag weer bijeen. Onder een aantal voorwaarden willen zij een Promotie-organisatie oprichten die de Hollandsche Zeilvloot zal gaan promoten. Eén van de voorwaarden is dat minimaal 150 deelnemers zich hiervoor aanmelden. Een andere randvoorwaarde is de bereidheid van provincies en gemeenten om bij te dragen. Met deze overheden, welke eerder al hebben aangegeven de chartervaart in hun promotie te willen steunen, worden de eerste gesprekken reeds gevoerd. Misschien is dit nog te vergroten door bijdragen van de Rijksoverheid. 

Het Comité wordt niet de nieuwe organisatie. Zij zijn de aanjagers die de nieuwe structuur willen gaan opzetten. Een vereniging of een stichting met deelnemers waarvoor eerst de statuten moeten worden opgesteld, plus een Huishoudelijk reglement en ook een beleidsplan. Ook het bestuur van de organisatie ligt open, het idee is dat de deelnemers hierover grote zeggenschap krijgen. Het is overigens niet de bedoeling dat deze organisatie aan belangenbehartiging gaat doen, of zelf gaat adverteren op plaatsen waar schippers nu al adverteren. Het wordt ook geen marketing-organisatie waar je schepen kan boeken. Zij geven alleen de historische Zeilvloot een grotere positieve bekendheid bij een breed publiek. Hiervoor zullen ze mogelijk ook samenwerken met promotie-organisaties zoals NBTC, HISWA-Recron, Holland Boven Amsterdam en Merk Fryslân.

Het comité verwacht met vier weken een aanzet te hebben voor de statuten en deelnemers-reglement en zal daarover een ieder informeren.

Afbeelding: Manifestatie bij Pampus, foto Skydrone Sloten

EOC
BBZ