Meer en meer zeehonden in Rotterdamse havens

Het gaat goed met zeehondenpopulatie in de haven van Rotterdam, zo meldt de Havenloods onlangs. Dat is goed nieuws, want ze staan op de Rode Lijst van Zoogdieren. Er leven in de delta nu ongeveer 1500 grijze zeehonden en 1000 gewone zeehonden, waarvan vele in de Rotterdamse haven, volgens Marlies de Kraauw van Zeehondenopvang A seal.

De zeehonden zijn welkom. Bij eiland Kleine Beer verwelkomen ze zeelieden die de haven verlaten of arriveren. De Fast Ferry van Hoek van Holland naar de Maasvlakte maakt iedere tocht een ommetje zodat passagiers de dieren kunnen fotograferen. De zeehonden hebben hier hun plekje gevonden om hun maaltje bij elkaar te jagen en ongestoord te rusten.

In de Nederlandse wateren leven de gewone zeehond (Phoca Vitulina) en de grijze zeehond (Halichoerus grypus), het grootste roofdier van Nederland. Zowel de gewone als de grijze zeehond staan op de Nederlandse Rode Lijst van Zoogdieren. Hierop staan alle in Nederland bedreigde zoogdiersoorten.

In de Waddenzee zijn grote gebieden afgesloten vanwege zeehonden. Wanneer deze dieren in andere gebieden gaan liggen die nog niet afgesloten zijn komt al snel de discussie om die gebieden ook maar af te sluiten. Terwijl de dieren daar gingen liggen ondanks de verstoring die er af en toe plaats vond.

Gewone zeehond: kennis en weetjes | Ecomare Texel

In de Waddenzee werden dit jaar 20 % meer grijze zeehonden geteld dan een jaar geleden. Samen met de gewone zeehond zijn er op dit moment meer dan 10.000 zeehonden in het Nederlands deel van de Waddenzee. In de jaren 80 waren dit er rond de duizend, grijze zeehonden kwamen er in die tijd nauwelijks voor.

Grijze zeehond: weetjes en kennis | Ecomare Texel
Grafieken van populaties: Ecomare

Lees het gehele artikel op de bron: Havenloods

Afbeelding: Port of Rotterdam

BBZ
EOC