Rijkswaterstaat start informatiebijeenkomsten over plannen Wieringerhoek weer op

Nét toen in maart de informatiebijeenkomsten voor het project Wieringerhoek van start zouden gaan, ging Nederland in lockdown. Dit najaar pakt Rijkswaterstaat de informatiebijeenkomsten opnieuw op, uiteraard volgens coronarichtlijnen. “Alle mogelijkheden liggen open, daarom willen we nog verder praten, informeren en horen wat er leeft”, vertelt projectmanager Mascha Lichtendahl. Zij vindt een extra stap om met de omgeving over de toekomst van het IJsselmeer te praten zinvol.

Het door Rijkswaterstaat en Deltares ontwikkelde achteroeverconcept brengt  het water naar binnen. Hierdoor ontstaan unieke kanse

Het project Wieringerhoek beslaat het gebied bij de Noord-Hollandse IJsselmeerkust tussen Den Oever en Enkhuizen en een gedeelte Waddenzee en Amstelmeer. Dit is onderdeel van de Programmatische Aanpak Grote Wateren. Mascha: “Een probleem is dat soorten zoals zeelt, sprot, snoek, bot en ruisvoorn nu niet tot wasdom komen in het IJsselmeer.”

Vissen én vogels hebben meer natuurlijke zoet/zout-overgangen en een groter zoetwaterleefgebied nodig om een gezonde populatie te vormen. Trekvissen kunnen zich dan geleidelijk aanpassen aan de overgang tussen zoet en zout water. Een randvoorwaarde van het project is het borgen van de zoetwaterbeschikbaarheid. Het IJsselmeer voorziet namelijk 1 miljoen gebruikers van drinkwater. Bovendien is de land- en tuinbouw afhankelijk van de inlaat van zoetwater. “Bij langdurige droogte kan zoetwater vervuild raken met zoutwater,” licht Mascha toe. “Naast de projectdoelen zijn we ook alert op andere kansen en belangen in het gebied, zoals landbouw, visserij en recreatie.”

Voortborduren en richting geven aan alternatief
Tijdens de informatiebijeenkomsten van dit najaar kunnen omwonenden, belanghebbenden en belangstellenden voortborduren op de zienswijzen en van gedachten wisselen over onderwerpen die zij belangrijk vinden.

EOC
BBZ