Strijd zonne-eilanden Andijk nog niet over

Inwoners van Andijk voelen zich genegeerd door politiek Medemblik. De inwoners hebben bezwaar gemaakt tegen het zoekgebied voor de komst van twee zonnebanken voor de kust van Andijk. Maar de raad beslist anders.

Een motie tegen dit zoekgebied is door de politiek afgewezen. Dit betekent niet dat de zonne-eilanden per definitie voor de kust van Andijk komen. Wethouder Harry Nederpelt geeft aan met de inwoners in gesprek te blijven over het onderwerp. Dorpsraadvoorzitter Gerrit van Keulen noemt het een regenteske houding van de raad. „Ondanks dat 75 procent van de inwoners aangeeft tegen de plannen van de zonne-eilanden, of elk ander ’gerommel’ langs de kust te zijn, wordt de wil van het volk niet serieus genomen. Het zijn nog wel volksvertegenwoordigers”, aldus Van Keulen.

Het is volgens Hart voor Medemblik-raadslid Tjeu Berlijn onbegrijpelijk dat zo’n plan ondanks de bezwaren van de bewoners toch wordt doorgezet. „Je moet luisteren naar de inwoners, het is hun leefomgeving. De wethouder heeft zijn mond vol over participatie, maar daar zien wij weinig van terug”, stelt Berlijn.

Wethouder Nederpelt is het niet eens met de uitspraak van Berlijn: „Participatie van inwoners over de Regionale Energie Strategie (RES) is juist heel uitgebreid geweest. Alle inwoners hebben een uitnodiging in de bus gekregen om aan het begin van dit jaar mee te praten. Heel veel inwoners hebben dat ook gedaan. Uit Andijk, maar ook uit andere kernen in de gemeente.”

„Andijkers hadden liever gezien dat wij het Andijker deel van het IJsselmeer op voorhand al zouden uitsluiten als locatie voor energieopwekking. Maar we kunnen natuurlijk niet alleen zeggen wat we niet willen”, aldus Piet Ligthart en Els van den Bosch uit naam van het CDA.

De gemeenteraad moet nog een definitief besluit nemen over de energiestrategie. „De bewoners zijn weer aan zet”, voorspelt Berlijn.

BBZ
EOC