Promotie van de Hollandsche Zeilvloot

Het is al weer bijna 3 maanden geleden dat we met ruim 150 schepen voor Pampus lagen om aandacht te vragen voor onze prachtige vloot. Er is sinds die tijd veel gebeurd maar onze noodkreet is gehoord! De toezegging van 15 miljoen euro door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor de Bruine Vloot betekent de erkenning als cultureel erfgoed.

Steun ontvangen uit alle windstreken
De noodkreet van de Hollandsche Zeilvloot is, mede door inzet van de schippers, branchegenoten, media, de BBZ en iedereen die de petitie heeft ondertekend, in Den Haag gehoord. De 17 Gemeenten met havensteden aan het IJsselmeer en Waddenzee betuigden hun steun aan de Hollandsche Zeilvloot middels een brandbrief aan de ministers Wiebes en Van Engelshoven.

En nu? Samen is het sleutelwoord!
Het Comité Red de Hollandsche Zeilvloot heeft nagedacht en vergaderd over de toekomst van dit comité. Zij zijn het erover eens dat de manifestatie iets teweeg heeft gebracht wat ons in het verleden niet op deze schaal gelukt is, namelijk de verbinding en de vereniging met elkaar.

Kansen
In de petitie en tijdens de manifestatie is de naam en beeldmerk van de Hollandsche Zeilvloot voor het eerst gebruikt én massaal gecommuniceerd. Het comité meent dat er kansen liggen om in de toekomst de naamsbekendheid van de Hollandsche Zeilvloot in binnen- en buitenland te vergroten met als uiteindelijke doel een hogere omzet voor alle partijen te realiseren. Gemeenten en provincies, die hebben aangegeven graag iets te willen doen voor onze sector, lopen tegen de beperking aan dat er niet één organisatie is waarmee de branche gepromoot kan worden. De promotie wordt door vele kleinere partijen gedaan. Het werk van een eventuele nieuwe organisatie zou een aanvulling moeten zijn op het werk van de BBZ, HISWA/RECRON en de TCN.

Provincies, gemeenten en toerismebureaus
Eén van die kansen die er ligt is de concrete vraag vanuit een aantal provincies, gemeenten en toerismebureaus. Zij willen onze branche graag promoten en met ons samenwerken. Ze willen ons niet alleen promotioneel maar ook financieel ondersteunen. Hiervoor zijn regionaal verschillende stimuleringsfondsen. De vraag heeft enige urgentie gezien het feit dat door o.a. NBTC i.s.m. provincies en gemeenten, verzocht is om een nieuwe afspraak in oktober om de plannen voor 2021 te bespreken.

Promotieorganisatie
Het comité is heel benieuwd hoe hierover gedacht wordt en of er draagvlak is om een permanente organisatie in te richten met als doel de algehele promotie van de Hollandsche Zeilvloot. Zodat, als men denkt aan de Hollandsche Zeilvloot, er meteen een associatie opkomt met zeilen, vakantie vieren, groepsuitje, teambuilding o.i.d.. Denk hierbij aan campagnes zoals ‘Melk, de witte motor’, ‘Brood, daar zit wat in’ of Kip, het meest veelzijdige stukje vlees’.

Enquête
Het comité heeft een korte enquête opgesteld om jullie bereidheid te meten. Voor het seizoen 2021 zal er nu moeten worden begonnen. Het comité vraagt dan ook aan de schipper/eigenaren om deze enquête vóór 18 september in te vullen. De eerste 20 inzendingen ontvangen een vlag van de Hollandsche Zeilvloot!

Klik hier om de enquête in te vullen

Mocht je vragen hebben dan kun je ons altijd contacten via de welbekende contactpersonen of via info@hollandschezeilvloot.nl

Foto: Klaas Wiersma